Electron tubes

 1. 1
  AMPERITE 1HTF10
  Price:
  €9.76
 2. 2
  AMPERITE 1H-20
  Price:
  €9.76
 3. 3
  AMPERITE 6-4
  Price:
  €4.88
 4. 4
  5727 UNITED Electronic tube
  Price:
  €5.98
 5. 5
  5842WA THOMSON tube
  Price:
  €29.89
 6. 6
  EL91 MULLARD tube
  Price:
  €6.95
 7. 7
  3A4 VALVO tube
  Price:
  €4.88
 8. 8
  19H4 SS tube
  Price:
  €14.64
 9. 9
  VA225A VARIAN Klystron
  Price:
  €195.20
 10. 10
  VA222Z VARIAN Klystron
  Price:
  €146.40
 11. 11
  8462 RCA tube
  Price:
  €69.54
 12. 12
  3A146J tube
  Price:
  €59.17
 13. 13
  JAN 3E29 tube
  Price:
  €29.89
 14. 14
  1N5GT tube
  Price:
  €4.88
 15. 15
  7289/2C39A tube
  Price:
  €19.52
 16. 16
  JAN-CRC 2E24 tube
  Price:
  €7.93
 17. 17
  JTL 1T4 Tung Sol tube
  Price:
  €7.93
 18. 18
  JAN 8020W Electronic Enterprise Inc. tube
  Price:
  €29.28
 19. 19
  5654W SYLVANIA tube
  Price:
  €9.76
 20. 20
  4B31 Heinz % Kaufman tube
  Price:
  €29.28
 21. 21
  4E27A/5-125B EIMAC tube
  Price:
  €29.28
 22. 22
  JAN-CRC 836 RCA tube
  Price:
  €19.52
 23. 23
  JAN-CHS 1LN5 Sylvania tube
  Price:
  €3.97
 24. 24
  JAN-CTL 3D21WA Tung Sol tube
  Price:
  €14.64
1 2 3 4 5 Next